Uppgift: Att i ett prov bestämma salthalten, räknad som massprocent natriumklorid, genom att titrera kloridjonerna med silvernitratlösning av känd koncentration.

Materiel: byrett, pippet, pipettpump, mätcylinder (10 cm3), e-kolv (250 cm3)

Kemikalier: Avjoniserat vatten, saltvatten, 0,100 M AgNO3, 0,1 M K2CrO4.

Genomförande

Börja med att mäta upp 20,0 cm3 saltvatten och 1 cm3 kromatlösning i en e-kolv. Titrera sedan med 0,100 M AgNO3 tills en bestående röd nyans syns i lösningen. Anteckna förbrukad mängd AgNO3 och upprepa processen ännu en gång. En fördel kan vara att ta ett snitt på dessa två mätningar. 

Efter det ska det utföras en blindtitrering med avjoniserat vatten istället för saltvatten, samma volym skall användas. I övrigt fungerar titreringen på samma sätt och anteckna den förbrukade mängden AgNO3.

Subtrahera mängden förbrukad AgNO3 vid blindtitreringen från snittförbrukningen som du fick från den första titreringen. Använd differensen för att beräkna ut salthalten som massprocent natriumklorid. 

Resultat:

Vid den första titreringen krävdes 11,2 ml och vid andra krävdes 11,3 ml vilket gav ett snitt på 11,25 ml. Blindtitreringen krävde 0,1 ml, och differensen blev alltså 11,15 ml.

Reaktion: AgNO3 + NaCl à AgCl + NaNO3

Molförhållande mellan AgNO3 och NaCl är 1:1

 

AgNO3                                      NaCl

v = 0,01115 dm3                   n = 0,001115 mol

c = 0,1 M                                M = 58,5 g/mol

n = 0,001115 mol                 m = 0,0652275 g

Densitet NaCl (aq): 1,00 g/ml ger:

0,0652275/20 = 0,00326 = 0,326 %

Svar: 0,33 %

Felkällor: Eventuella mätfel

 

Joomla templates by a4joomla