Syfte

Syftet med laborationen är att ta reda på halten C-vitamin i en juice.

Teori/metod

C-vitamin är en askorbinsyra som även innehåller andra syror t.ex. citronsyra, vilket gör det omöjligt att bestämma halten askorbinsyra genom en syra-bastitrering. Av den anledningen utnyttjar man istället askorbinsyrans reducerande egenskaper och bestämmer halten genom jodometrisk titrering.

Materiel

Byrett, E-kolv 300ml, mätglas 5, 25 och 50 ml, pipett 25 ml, magnetomrörare.

Kemikalier

0,0100 M KIO3, 0,100 M Na2S2O3, KI (s), 0,5 M H2SO4, stärkelselösning, provlösning (juice).

Utförande

  1. Börja med att väga E-kolven.
  2. Häll i 50 ml provlösning (juice) i E-kolven. Väg ännu en gång och bestäm massan på juicen.
  3. Tillsätt 15 ml 0,5 M H2SO4 till E-kolven.
  4. Använd en pipett till att överföra 10 ml 0,0100 KIO3 till E-kolven. Tillsätt sedan 0,4 g KI och ytterligare 3 ml 0,5 M H2SO4. Lösningen bör nu vara rödbrun på grund av överskottet av fri jod (egentligen I3-).
  5. Häll i natriumtiosulfatlösningen i byretten.
  6. Titrera med tiosulfatlösningen tills den rödbruna färgen börjar försvinna. Tillsätt då 1 ml stärkelselösning. Titreringen skall fortsättas tills lösningen är ljust grågrön (det kan vara lite svårt att se när titreringen är klar, fråga ev. lärare).
  7. Avläs byretten och beräkna sedan C-vitaminhalten i juicen. Svara i enhet mg/100 g juice.

Resultat

Vid bestämning av massan på juicen blev resultatet 52,00 g.

Använt: 0,0046 dm3 Na2S2O3 med en koncentration på 0,1 M och 0,01 dm3 0,01 M KIO3.

 

                        IO3- (aq) + 8 I- (aq) + 6 H+ (aq) à 3 I3- (aq) + 3 H2O (l).

Molförhållande:         1                                   = 3   

                        C = 0,01 M                                  n1 = 0,0003 mol

                        V = 0,01 dm3

                        N = 0,0001 mol

  

                        I3- (aq) +   2 S2O32- (aq) à 3 I- + S4O62- (aq).

Molförhållande:         1     =         2

                         N2 = 0,00023 mol     C = 0,1 M                                  

                                    V = 0,0046 dm3

                                    N = 0,00046 mol

  

N1 – N2 = 0,0003 – 0,00023 = 0,00007 mol 

                        I3- (aq) + C6H8O6 (aq) + H2O (l) à C6H8O7 (aq) + 3 I- (aq) + 2 H+ (aq).

Molförhållande:         1           =        1                    

                                    N = 0,00007 mol

                                    M = 176,00 g/mol

                                    m = 0,01232 g = 12,32 mg

52g är juicens massa vilket ger 12,32/52 = 0,2369 mg/g

Resultat: 23,69 mg/100g C-vitamin.

Slutsats

Resultatet stämmer relativt bra med det påstådda värdet på innehållsförteckningen som var XX mg/100g C-vitamin. Differensen är således XX – 23.69 = YY mg/100g juice. Då personerna som utförde laborationen egentligen inte gjorde detta så betecknas istället dessa värden som XX samt YY.

Felkällor

Med tanke på att laborationen skall utföras av relativt icke-erfarna kemister kan eventuella felmätningar följaktligen betraktas som felkällor. Det finns även risk för att uträkningarna utifrån dessa mätningar innehåller smärre fel.

 

Joomla templates by a4joomla